Esther en Poerim

De Esthernovelle uit de 3e eeuw v.g.j. is een rijk boek over één van de mooiste geschriften uit de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen heeft deze novelle rond de jonge Joodse koningin Esther in een niet-Joodse omgeving de joodse gemeenschap een hart onder de riem gestoken in het gevecht tegen antisemitisme, vreemdelingenhaat en minachting van vrouwen. Voor onze tijd opnieuw een heel actueel boek!

Vanuit Stichting PaRDeS, die zich richt dialogisch leren vanuit bronnen van wijsheid, zullen we de komende maanden activiteiten organiseren die ingaan zowel op de kracht van dit verhaal als op de urgente vragen rond antisemitisme. Vgl. www.stichtingpardes.nl;

Dialogeren over de dialoog

Onder deze titel schreven Rachel Reedijk en Bas van den Berg een artikel in het bijzondere nummer van het tijdschrift Tenachon dat gewijd is aan rabbijn Awraham Soetendorp. Deze ontvangt op 19 november de prestigieuze Scopus Award van de Hebrew University in Jeruzalem.Tenachon 44 is aan zijn bijdrage aan de doorgaande dialoog gewijd en bevat een keur van artikelen van gerenomeerde wetenschappers uit binnen en buitenland. O.a. van Karen Armstrong en van Alon Goshen Gottstein . Het artikel is via deze link te downloaden: