Cursus over Ich und Du

In het najaar verzorg ik een cursus van vier dagen over het bijzondere boek van Martin Buber Ich und Du.

Dit boek verscheen honderd jaar geleden en wat het begin van het zogenaamde relationele of dialogale denken, spreken en leven dat deze godsdienstfilosoof en bijbelgeleerde schreef. Wie mee wil lezen, denken en dialogeren is van harte welkom in Utrecht of Amsterdam.

Deelname aan opleiding Bibliodrama

Dag liefhebbers van samen spelen & samen zin ontdekken,

Als docenten bibliodrama en muzisch werken met religieuze bronteksten zijn Cocky Fortuin van der Spek en Bas van den Berg al sinds zes jaar betrokken bij een Opleiding Begeleider Bibliodrama.

Wij hopen in het najaar met de 4e lichting voor deze Opleiding te starten. En we zoeken daar nog deelnemers voor. Het leek ons goed jullie daarover te informeren, want wellicht kennen jullie belangstellenden in jullie netwerk die deze Opleiding ook graag zouden willen volgen.

De Opleiding zoals die nu is, verkent vooral verhalen uit de bijbel. Maar wij ontdekken dat deze werkwijze ook veel potentieel heeft voor het verkennen van teksten en bronverhalen uit diverse andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Onze speelse werkwijze kan op een geheel eigen en krachtige manier bijdragen aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Zo hebben we dat het afgelopen jaar bijvoorbeeld mogen ervaren tijdens een workshop op 27 januari van het Emoena-leer project te midden van een heel diverse groep in de Liberaal joodse synagoge in Amsterdam. Om een indruk te geven van hoe deze opleiding doorwerkt, de stem van één van de deelneemsters de afgelopen twee jaar:

De opleiding tot begeleider bibliodrama is een soort ‘Gesamtkunst’. We leren allereerst te spelen. De foto is er een weerslag van. Maar veel is ook niet te zien op de foto. Onder andere de zorgvuldige opbouw van werkvormen achter dit spel, die ons stap voor stap de betrokkenheid en de overgave inlokte. De rijkdom aan spelvariaties, elk met eigen mogelijkheden en aandachtspunten, krijgen we al doende aangereikt. 

Ontmoeting Mozes en de Oneindige, met het volk als getuige

We leren om te kijken. Tafels en stoelen zijn omgebouwd tot ‘berg’.  De dynamiek van ‘de natuurkrachten’ versterkt de kracht in de verschijning van ‘de Eeuwige’. De verwachting van ‘Mozes’ (zittend op de tafel) vormt een stille kern van ontvankelijkheid.  Zo leren we ook dat bibliodrama begeleiden vooral een kwestie is van het scheppen van voorwaarden tot creativiteit, lichaamstaal en interactie.

Bibliodrama nodigt uit om iets van ons levensverhaal in een oud verhaal te beleven. Hoe het verhaal tot ons komt, is nooit van te voren vast te stellen. We krijgen ruimte om een open toekomst in te kijken en nieuwe stappen te zetten. Voor mij is deze opleiding één lange uitnodiging om mezelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, en dat door de ontmoeting met docenten, groepsgenoten en de oude verhalen. Ik leer gaandeweg in te gaan op deze uitnodiging en antwoord te geven. Ik leer om daadwerkelijk leiding te geven aan bibliodrama.

Neely de Ronde is docent geschiedenis en levensbeschouwing aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, opgeleid als begeleider bibliodrama bij het Centrum voor Bibliodrama.

Wij hopen dat de ervaringen van deelnemers aan de Opleiding Begeleider Bibliodrama jullie een indruk geeft van wat deze Opleiding kan betekenen.

Je leest er meer over op de site https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/ervaringen-van-deelnemers/;daar vind je ook een introductiefilmpje https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/bekijk-onze-introductiefilm/en bijgevoegd is een flyer die vanuit het Centrum voor Bibliodrama is gemaakt.

Geef de info door aan geïnteresseerden. En misschien krijg je zelf zin om deel te nemen.

Alle goeds en hartelijke groeten van,

Cocky Fortuin van der Spek & Bas van den Berg

docenten muzisch werken met bronverhalen vanuit Stichting de7evende hemel binnen het Centrum voor Bibliodrama.

Je organisatie ontwikkelen door verhalen te maken en te delen

Wij, een kwartet van professionals die werken met verhalen om meer verbinding en samenhang in organisaties te bewerkstelligen hebben in maart 2017 een inspirerende dag georganiseerd in Huize Utrecht.

Voor die gelegenheid hebben wij een boekje laten verschijnen waarin wij onszelf voorstellen aan de hand van verhalen. Als je door het lezen van dit boekje zin krijgt om samen met andere professionals aan de slag te gaan, neem dan contact op met één van ons. Onze mailadressen staan achterin!

Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek;

Aat van der Harst, Els Schopman

Klik hier om het Verhalenboekje te downloaden

Professionals vertellen en delen verhalen op 24 maart

Dag vrienden, bekenden, familie en collega’s,

Shengfa: “A story is like a drop in the sea, through which we could smell the whole world.”

Op vrijdag 24 maart 9.30-17.00 organiseer ik samen met drie collega’s een dag ‘werken met verhalen’ voor en met mensen uit heel diverse organisaties onder de titel ‘het luistert nauw’. We zoeken mensen die werken in de wereld van onderwijs, zorg, welzijnsinstellingen en kleine bedrijven die met ons op een verhalende manier hun ervaringen willen delen over: waar ze voor gaan in hun werk, waar ze tegenaan lopen en hoe je trouw blijft aan je passie en idealen.

Er hebben zich tot nu toe 35 mensen aangemeld voor deze dag, maar wij willen graag 40 tot 60 mensen kunnen verwelkomen die dag in Huize Utrecht. Wij denken dat het een inspirerende dag kan worden voor iedereen, en dat ieder iets kan inbrengen en meenemen van die dag uit de eigen ervaringswereld.

 

Je kunt je als individuele professional inschrijven, maar ook namens je organisatie, bedrijf of instelling. Daar zijn verschillende tarieven voor. Kijk op bijgaande website naar het filmpje, luister naar het verhaal van Els, en meld je aan bij Eveline. Scroll naar de pagina waar je op kunt geven.

Hartelijke groet van Bas van den Berg en graag tot ziens in Utrecht!

Kijk voor meer informatie op: http://www.werkenmetverhalen.nl/symposium