Deelname aan opleiding Bibliodrama

Dag liefhebbers van samen spelen & samen zin ontdekken,

Als docenten bibliodrama en muzisch werken met religieuze bronteksten zijn Cocky Fortuin van der Spek en Bas van den Berg al sinds zes jaar betrokken bij een Opleiding Begeleider Bibliodrama.

Wij hopen in het najaar met de 4e lichting voor deze Opleiding te starten. En we zoeken daar nog deelnemers voor. Het leek ons goed jullie daarover te informeren, want wellicht kennen jullie belangstellenden in jullie netwerk die deze Opleiding ook graag zouden willen volgen.

De Opleiding zoals die nu is, verkent vooral verhalen uit de bijbel. Maar wij ontdekken dat deze werkwijze ook veel potentieel heeft voor het verkennen van teksten en bronverhalen uit diverse andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Onze speelse werkwijze kan op een geheel eigen en krachtige manier bijdragen aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Zo hebben we dat het afgelopen jaar bijvoorbeeld mogen ervaren tijdens een workshop op 27 januari van het Emoena-leer project te midden van een heel diverse groep in de Liberaal joodse synagoge in Amsterdam. Om een indruk te geven van hoe deze opleiding doorwerkt, de stem van één van de deelneemsters de afgelopen twee jaar:

De opleiding tot begeleider bibliodrama is een soort ‘Gesamtkunst’. We leren allereerst te spelen. De foto is er een weerslag van. Maar veel is ook niet te zien op de foto. Onder andere de zorgvuldige opbouw van werkvormen achter dit spel, die ons stap voor stap de betrokkenheid en de overgave inlokte. De rijkdom aan spelvariaties, elk met eigen mogelijkheden en aandachtspunten, krijgen we al doende aangereikt. 

Ontmoeting Mozes en de Oneindige, met het volk als getuige

We leren om te kijken. Tafels en stoelen zijn omgebouwd tot ‘berg’.  De dynamiek van ‘de natuurkrachten’ versterkt de kracht in de verschijning van ‘de Eeuwige’. De verwachting van ‘Mozes’ (zittend op de tafel) vormt een stille kern van ontvankelijkheid.  Zo leren we ook dat bibliodrama begeleiden vooral een kwestie is van het scheppen van voorwaarden tot creativiteit, lichaamstaal en interactie.

Bibliodrama nodigt uit om iets van ons levensverhaal in een oud verhaal te beleven. Hoe het verhaal tot ons komt, is nooit van te voren vast te stellen. We krijgen ruimte om een open toekomst in te kijken en nieuwe stappen te zetten. Voor mij is deze opleiding één lange uitnodiging om mezelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, en dat door de ontmoeting met docenten, groepsgenoten en de oude verhalen. Ik leer gaandeweg in te gaan op deze uitnodiging en antwoord te geven. Ik leer om daadwerkelijk leiding te geven aan bibliodrama.

Neely de Ronde is docent geschiedenis en levensbeschouwing aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, opgeleid als begeleider bibliodrama bij het Centrum voor Bibliodrama.

Wij hopen dat de ervaringen van deelnemers aan de Opleiding Begeleider Bibliodrama jullie een indruk geeft van wat deze Opleiding kan betekenen.

Je leest er meer over op de site https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/ervaringen-van-deelnemers/;daar vind je ook een introductiefilmpje https://www.centrumvoorbibliodrama.nl/bekijk-onze-introductiefilm/en bijgevoegd is een flyer die vanuit het Centrum voor Bibliodrama is gemaakt.

Geef de info door aan geïnteresseerden. En misschien krijg je zelf zin om deel te nemen.

Alle goeds en hartelijke groeten van,

Cocky Fortuin van der Spek & Bas van den Berg

docenten muzisch werken met bronverhalen vanuit Stichting de7evende hemel binnen het Centrum voor Bibliodrama.

Geloven in geweld?

In het voorjaar van 2020 is een boek verschenen onder bovenstaande titel. Draagt religie bij tot geweld met haar aanspraken op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek geweld in naam van compassie en rechtvaardigheid? Een keur van kenners uit Jodendom,christendom en islam buigen zich over deze vragen in deze bundel interlevensbeschouwelijke beschouwingen. De studies bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek te gaan over bronnen van geweld in religie en moderniteit.

In deze bundel schreef ik een bijdrage vanuit mijn bibliodramapraktijk. Met een internationale groep hebben we het ironische profetenboek Jona gelezen en gespeeld tegen de achtergrond van het gedenken van de Grote Oorlog 1914-1918 in Yper en omstreken. Een heel bijzonder en leerzaam gebeuren.

Geloven in geweld? (2020) Eric Ottenheijm, Leon Mock en Simon Schoon (red.) Soest: Boekscout.

The Appropriation of Symbolic Language in Worldview Education through Bibliodrama

Cocky Fortuin-van der Spek, mijn naaste collega in trainingen en cursussen spel en bibliodrama vanuit het werkverband De 7evende Hemel en ik hebben een artikel in het blad Education Sciences gepubliceerd. Het handelt over de vraag: Hoe leerlingen op basisscholen zich waardevolle culturele verhalen eigen maken en zodoende een eigen kijk op leven en samenleven in deze wereld ontwikkelen.

Wij denken dat dit artikel veel mensen kan aanspreken die interesse hebben in de vraag hoe nieuwe generaties ervaringswijsheid en levenswijsheid uit vorige generaties oppakken en ook zelf weer verrijken met hun eigen vragen, hun eigen verbeelding, hun ondernemingszin en hun zin in avontuur.

Klik HIER om het artikel te lezen.

Bibliodrama professioneel

In oktober 2016 start voor de tweede maal de training ‘professioneel begeleiden van bibliodrama’ voor pastores en geestelijk counselors. Een van de trainers, Bas van den Berg, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in het begeleiden van bibliodrama.

Bibliodrama als zoektocht
Bibliodrama valt te omschrijven als ‘het spelenderwijs ontdekken van de eigen spiritualiteit door een aandachtige, dialogische verkenning en doorleving van een Bijbelverhaal. Bibliodrama als route om de eigen spiritualiteit op het spoor te komen, daar wil ik hier aandacht aan besteden.

Sinds ik veertig jaar geleden met bibliodrama in aanraking kwam in de persoon van ds. Henk Aalbers (NZV, vormingswerk Oud-Poelgeest), heeft het mij voor altijd geraakt. Bibliodrama is voor mij de weg geworden waarlangs ik mijn spiritualiteit (her)ontdek en tot op de dag van vandaag put ik uit deze rijke ervaring. In al die jaren heb ik mogen ervaren dat deze manier van werken, spelen, spreken en denken voor veel mensen vruchtbaar bleek op hun geestelijke zoektocht.

Lees verder Bibliodrama professioneel