Bas van den Berg

Dr. Bas van den Berg (1953) is muzisch theoloog en pedagoog. Zijn expertise ligt op het terrein van dialogische hermeneutiek, creatieve uitleg van religieuze bronnen en het verbinden van bronnen uit de christelijke, de Joodse, de islamitische en de humanistische traditie. Van 2004 -2018 was  hij lector Dynamische identiteitsontwikkeling, creatieve levensbeschouwelijke vorming en waardebewuste zingeving op de Marnix Academie in Utrecht (PABO). Hij deed in die 14 jaar onderzoek op en met basisscholen naar levensbeschouwelijke vorming en identiteitsontwikkeling van leerlingen, leraren en scholen (www.marnixacademie.nl/levo).

Daarnaast ontwerpt hij programma’s voor levensbeschouwelijke educatie binnen het kenniscentrum School & Identiteit. Dit centrum is een onderdeel  van het Marnix Onderwijs Centrum (MOC); hij is ook trainer, docent en adviseur binnen het MOC. Van 2008 -2018 was hij academic director van de Master Leren en Innoveren (MLI) en sinds 2012 senior onderzoeker binnen het Marnix Innovatiecentrum (MIC).

Zijn grote liefde is ‘spelen met verhalen’ en ‘vertellen van verhalen’ en dat doet hij professioneel vanuit de stichting De 7evende Hemel. Daarin werken mensen samen die een theologieopleiding en een kunstopleiding met elkaar combineren (www.7evendehemel.nl). In het Centrum voor bibliodrama  is hij een van de vier docenten die geestelijk werkers en pastores opleiden tot professioneel begeleider bibliodrama.

Als expert op het terrein van het Jodendom geeft hij leerhuizen rond thema’s uit de joodse traditie vanuit Stichting PaRDeS in Amsterdam (www.stichtingpardes.nl). In die rol heeft hij een creatieve wijze van het werken met bronverhalen ontwikkeld, ontleend aan de midrasj benadering van bronteksten in de Joodse leertraditie.

Al ruim dertig jaar is hij nauw verbonden met de gemeente van de Tuindorpkerk in Utrecht. Hij is daar gastvoorganger, verzorgt leerhuizen op het gebied van bijbel, jodendom en spiritualiteit en verzorgt vespers rond kunstexposities in de kerk.

Er is ook een uitgebreider CV beschikbaar. Die kun je HIER downloaden.

Deel op social media

One thought on “Bas van den Berg”

  1. ….. Wij willen graag weer een nieuwe cantate realiseren en zoeken daarvoor een goed script in het Nederlands (evnt. Engels) en we denken aan – De Verheerlijking op de berg, – De Emmausgangers, of –De barmhartige Samaritaan. Het ligt voor de hand en is heel makkelijk om gewoon de passages uit het Nieuwe Testament te nemen. Maar deze zijn te kort. We zoeken teksten die (eventueel) passages uit het Nieuwe Testament aanhalen maar waaraan beschouwende of handelingsdelen zijn toegevoegd (en die een artistieke bouw en karakter hebben). Kunt u ons naar zulke teksten verwijzen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *