Cursus over Ich und Du

In het najaar verzorg ik een cursus van vier dagen over het bijzondere boek van Martin Buber Ich und Du.

Dit boek verscheen honderd jaar geleden en wat het begin van het zogenaamde relationele of dialogale denken, spreken en leven dat deze godsdienstfilosoof en bijbelgeleerde schreef. Wie mee wil lezen, denken en dialogeren is van harte welkom in Utrecht of Amsterdam.

drie engelgedichten

In juni, op reis in de Morvan in Frankrijk schreef ik drie gedichten over engelen voor een tentoonstelling in de Tuindorpkerk in Utrecht-Oost. Inspiratie waren voor mij drie engel-schetsen die Paul Klee maakte in 1939-1940

Ik hoop dat jullie aangesproken worden door deze gedichten

Kunstenaarscollectief RAAF

collectief RAAF

Utrecht, 27 augustus 2021,

Dag allemaal,

Wij, Bas van den Berg, Gita Hacham, Cilia Hogerzeil en Kees van der Zwaard vormen vanaf vandaag het kunstenaars- en dichterscollectief RAAF. We dichten, tekenen, maken theater en schrijven. Wat ons verbindt is onze lange ervaring op het gebied van theater, spel, poëzie en beeldende expressie. Behalve makers, zijn wij ook docenten op deze gebieden.

De RAAF is een mythische vogel. Met zijn magie bestrijkt de RAAF de grandeur en misère van ons bestaan. Zo willen wij maken en raken, delen en anderen daarbij betrekken.

Met zijn vieren willen we een netwerk in het leven roepen van mensen die zich laten aanspreken door poëzie, beeldende kunst, theater en spel. Via publicaties, uitwisselingen en een co-creatieve website willen wij zo’n levend netwerk opbouwen. Vgl. onze nieuwe website collectiefraaf.nl .

Daar vind je nadere gegevens.

in het begin Cilia Hogerzeil

Begin oktober presenteren we twee nieuwe uitgaven: het beeldboek ‘in het begin’ met beeld en tekst over de schepping, gemaakt door Cilia Hogerzeil, en de gedichtenbundel ‘Glasland’ van Bas van den Berg, met prachtige foto’s van Marja Trappenburg.

Glasland
Bas van den Berg
Marja Trappenburg

Op 27 november gaan wij met wie wil met dit en ander materiaal interactief aan het werk. En op de site verschijnt iedere twee maanden een nieuw gedicht (met of zonder beeld), waar een ieder die dat wil creatief op kan reageren. Zo groeit er een website met materiaal van ons levend netwerk in wording.

Bas van den Berg

Esprit de la Finesse, werkplaats voor dialogisch leren en spelen rond spirituele bronverhalen

Het visioen van Mattheüs

In het najaar verschijnt een bijzonder boek: ‘Het visioen van Mattheüs. De wording van een messiaanse gemeenschap. Een muzische benadering’.  Het boek bevat een artistieke benadering van een viertal bijbelse bronverhalen uit het evangelie naar Mattheüs. Gemaakt in samenspraak en samenwerking met 18 kunstenaars, makers, denkers en schrijvers.

Kleurets Marcus van Loopik: Tora voor de volkeren

Met het verschijnen van dit boek komt een droom uit die ik al jaren koester. Binnen alle opleidingen waar ik werkte, hield ik me bijzonder graag bezig met bronverhalen uit culturele en spirituele tradities. Dit omdat ik zelf gevormd ben door die verhalen, en sterker nog door leraren die deze verhalen goed konden vertellen en vertolken en bovendien ook konden betrekken op levensvragen die mensen zich stellen, waar ze ook werken, hoe ze ook leven, en in welke traditie zij ook staan.

In 2018, toen ik stopte met mijn betaalde werk op de Marnix Academie in Utrecht, bedacht ik dat de reikwijdte van deze verhalen gaat veel verder dan het onderwijs. Ook  professionals en leerlingen in de zorg, in de maatschappelijke dienstverlening en de culturele en spirituele vorming kunnen aangesproken worden door deze verhalen. Vanaf dat moment ben ik samen met vakgenoten Wim Reedijk en Felicia Dekkers gaan nadenken over een dergelijk boek dat én geschikt zou zijn voor zelfstudie of het samen leren in groepen als ook relevant zou zijn als praktijk- en bezinningsboek voor werkers in genoemde doelgroepen.

Tekening Cilia Hogerzeil: De Drie Wijzen

En dat heeft uiteindelijk dit boek opgeleverd. Vriend en collega Marcus van Loopik heeft twee prachtige kleuretsen aangeleverd die de kwintessens van het boek raken. Cilia Hogerzeil neemt in haar artikel twee tekeningen op van eigen hand die aansprekend zijn. Vormgever Gijsbert Raadgever (van bureau Akimoto) en uitgever Rinus van Warven (van Uitgeverij Van Warven) hebben er in een goede samenwerking een prachtig boek van gemaakt. In oktober van dit jaar zal het verschijnen.

Een fijne zomer, alle goeds en een hartelijke groet,

Bas van den Berg

Esprit de la Finesse: werkplaats voor dialogisch leren en spelen met spirituele bronverhalen

M: 06-19152639

W: www.basvandenberg.org;

Webinar Zorg voor de aarde….6 mei 2021

Donderdagmiddag 6 mei tussen 15.00-17.30 organiseert Stichting PaRDeS i.s.m. de LJG-Amsterdam, het Fahm Instituut, en Nieuw Wij een webinar rond het boek

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld, levensbeschouwelijke reacties op de ecologische crisis.

Het belooft een enerverende middag te worden, met korte inleidingen van de auteurs Marcus van Loopik, Frans Verkleij, Henk Manschot en Abdelilah Ljamai,

en creatieve & interactieve ontmoetingen in breakout rooms met Anne-Maria van Hilst, Kamel Essabane, Hannah Visser en Samira Ibrahim.

Kamel Essabane verzorgt een gesproken recensie, en Hannah Visser & Samira Ibrahim geven een reflectie na de gesprekken en discussies

Moderator van de middag is Bas van den Berg, en technisch wordt het geheel begeleid door Dick Hage, de webmaster van de website van Stichting PaRDeS.

Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via stichtingpardes@gmail.com; Het boek Zorg voor de aarde….. kunt u gemakkelijk bestellen via de website www.stichtingpardes.nl;en dan doorklikken naar ‘winkel’.

Voelt u zich vrij om deze flyer zo breed mogelijk te verspreiden in uw eigen netwerk.

Hartelijke groet, Bas van den Berg, voorzitter Stichting PaRDeS