Esther en Poerim

De Esthernovelle uit de 3e eeuw v.g.j. is een rijk boek over één van de mooiste geschriften uit de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen heeft deze novelle rond de jonge Joodse koningin Esther in een niet-Joodse omgeving de joodse gemeenschap een hart onder de riem gestoken in het gevecht tegen antisemitisme, vreemdelingenhaat en minachting van vrouwen. Voor onze tijd opnieuw een heel actueel boek!

Vanuit Stichting PaRDeS, die zich richt dialogisch leren vanuit bronnen van wijsheid, zullen we de komende maanden activiteiten organiseren die ingaan zowel op de kracht van dit verhaal als op de urgente vragen rond antisemitisme. Vgl. www.stichtingpardes.nl;