De wereld ontdekken in de klas

Op 9 november 2018 vond de presentatie plaats van dit bijzondere tweejarige project samen met leraren die werken op scholen met nieuwkomersklassen, onder de titel: De wereld ontdekken in de klas.

Met een projectgroep met docenten studenten en onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek (Isolde de Groot, Jurre Verveld, Martien Schreurs en Laurens ten Kate), van de iPabo in Amsterdam (Monique Leijgraaf) en van de Marnix Academie in Utrecht (Bas van den Berg, Kees Meijlink) hebben we samen met leraren van de Parnassusschool in Amsterdam en de Bloemberg in Nijmegen onderzoek gedaan naar leerkrachtkwaliteiten en -vaardigheden die hen in staat stellen om van individuele nieuwkomer leerlingen een groep te maken waarin samen wordt geleerd en de mooie en gekke wereld waarin wij leven wordt ontdekt.

In dit cahier doen we verslag van onze ontmoetingen met leerkrachten en medewerkers op de Parnassusschool in Amsterdam en de Bloemberg in Nijmegen. Ontmoetingen die hen en ons veel nieuwe kennis en inzichten hebben opgeleverd over de vraag : Hoe slagen jullie erin om van de individuele kinderen van nieuwkomers een groep te maken die met elkaar de wereld ontdekt en die samen leert spelen?

elkaar en de wereld leren kennen

Door de gesprekken en door deelname aan voor hen belangrijke activiteiten, werden leraren en medewerkers van beide scholen uitgedaagd onder woorden te brengen wat zij vanuit intuïtieve kennis en door improviserend handelen op basis van ervaring en kunde dagelijks doen om samen met leerlingen te leren en samen iets nieuws te ontdekken over de wereld om hen heen.

De rapportage laat mooi zien hoeveel dit onderzoeks- en ontwikkelproject ons allemaal heeft opgeleverd! Het rapport laat tevens zien dat er nog vele vragen zijn die verdere uitdieping behoeven.

Daarom zijn we ook heel blij dat inventieve kompanen als Isolde de Groot (UvH) Monique Leijgraaf (iPabo), Ada van Dalen (Marnix Onderwijs Centrum) en Marjolijn Peltenburg (Marnix Innovatie Centrum) dit kansrijke project samen met nieuwe scholen voort willen zetten.

De focus komt in het vervolg te liggen op de vraag wat leerlingen inzetten en nodig hebben om tot ontwikkeling en intrinsiek leren te komen. Wie deze scholen in hun spannende zoektocht naar inspirerend onderwijs wil volgen kan alvast genieten van het boek: ‘De wereld ontdekken in de klas.’

Klik Hier om de inhoud te downloaden.

Hartelijke groet, Bas van den Berg, onderwijsontwikkelaar en onderzoeker verbonden aan de Marnix Academie van 2004-2018.

Hart voor Leren &Vernieuwen (LeV)

Op het festival Leren en Vernieuwen met Lef werd een bijzondere bundel gepresenteerd onder de titel: ‘Hart voor Leren & Vernieuwen’. (Bas van den Berg, Bob Koster en Monique Leijgraaf, red.)

Het boek vertelt het verhaal van Tien jaar Master Leren en Innoveren, een zeer innovatieve en creatieve opleiding in Utrecht. Docenten en tutoren uit Utrecht (Marnix Academie, Amsterdam (iPABO), Helmond (De Kempel) en Zwolle (De KPZ) hebben samen een krachtige dialogische, kritische en inventieve opleiding ontwikkeld voor leraren uit alle typen onderwijs.

Het boek is is opgebouwd uit zes leerkringen. En iedere leerkring bestaat uit vier onderdelen: vignetten van twee alumni, uit de afgelopen tien jaar; een dialoog tussen twee professionals over een relevante kwestie die speelt in het opleidingsonderwijs; een essay over één van de zes sleutelconcepten onder de opleiding; en een doorlopend verhaal over de belangrijkste topics in het ontwikkelen en ontwerpen van het verhaal.

Voor een ieder die geïnteresseerd is in een in alle opzichten vernieuwende opleiding die professionals daadwerkelijk helpt om wijzer en bewuster vanuit kernwaarden voor en inzichten in goed onderwijs, is dit boek een must! Neem en Lees!

Klik Hier om het boek te downloaden

Hartelijke groet,

Bas van den Berg, lector en academic director MLI 2004-2018

Je organisatie ontwikkelen door verhalen te maken en te delen

Wij, een kwartet van professionals die werken met verhalen om meer verbinding en samenhang in organisaties te bewerkstelligen hebben in maart 2017 een inspirerende dag georganiseerd in Huize Utrecht.

Voor die gelegenheid hebben wij een boekje laten verschijnen waarin wij onszelf voorstellen aan de hand van verhalen. Als je door het lezen van dit boekje zin krijgt om samen met andere professionals aan de slag te gaan, neem dan contact op met één van ons. Onze mailadressen staan achterin!

Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek;

Aat van der Harst, Els Schopman

Klik hier om het Verhalenboekje te downloaden